Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020334888
DokumentID: 21/54537 - Godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 21/4400 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 14.04.2021
Journaldato: 07.04.2021
Brevdato: 17.03.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS