Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020333942
DokumentID: 21/53591 - Regional vannforvaltningsplan, regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram for vannregion Innlandet og Viken - Høring
ArkivsakID: 21/1873 - Høring - Regional vannforvaltningsplan og regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram for vannregion Innlandet og Viken
Journaldato: 30.03.2021
Brevdato: 30.03.2021
Dokumentansvarlig: Ingvild Tandberg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS