Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020332235
DokumentID: 21/51884 - Akson journal - oppdatering om status
ArkivsakID: 20/8813 - AKSON – kommunal samhandling og journal - vedtak
Journaldato: 15.03.2021
Brevdato: 15.03.2021
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær

Sendt til

Formannskapet

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS