Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020331720
DokumentID: 21/51369 - Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, fra landskapsvern til reservat, deltakelse i prosess
ArkivsakID: 21/4179 - Bærum kommunale skoger, endring av deler av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde til reservat gjennom frivillig vern
Journaldato: 24.03.2021
Brevdato: 23.03.2021
Dokumentansvarlig: Terje Johannessen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS