Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020330506
DokumentID: 21/50155 - Supplerende informasjon til Klage på oppfylellse av spesialundervisning for elev på 4. trinn ved Stabekk skole
ArkivsakID: 21/2126 - Klage på oppfyllelse av spesialundervisning for elev på 4. trinn ved Stabekk skole
Journaldato: 12.03.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Anne Hege Rosenlund
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS