Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020329811
DokumentID: 21/49460 - Klage på vedtak om prikker etter alkoholloven - Baracoa
ArkivsakID: 20/18592 - Klage på prikker - Baracoa
Journaldato: 10.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Trine Skotte Høvset
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS