Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020329006
DokumentID: 21/48655 - Svar på spørsmål fra representanten Thalberg (Frp) - Hovedutvalg barn og unge
ArkivsakID: 19/9961 - Minoritetsspråklige ansatte i barnehagene
Journaldato: 09.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS