Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020328248
DokumentID: 21/47897 - Valg av forvaltningsrevisor
ArkivsakID: 21/1666 - Kontrollutvalget 2021 - innkallinger - protokoller - saksutskrifter
Samlesak
Journaldato: 24.03.2021
Brevdato: 08.03.2021
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm
Hjemmel: offl. §23 Unntak - det offentl. sin forhandling

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §23 Unntak - det offentl. sin forhandling, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS