Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020327511
DokumentID: 21/47160 - Spørsmål knyttet til økt miljølærerressurs ved barneskolene
ArkivsakID: 21/3803 - Spørsmål om kostnader knyttet til økt miljølærerressurs ved barneskolene
Journaldato: 09.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Siv Herikstad

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS