Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020327506
DokumentID: 21/47155 - Klage over vedtak om avslag på søknad om omsorgsstønad
ArkivsakID: 21/2388 - Avslag på omsorgsstønad - Klage over vedtak
Journaldato: 12.03.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Morten Svarverud
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS