Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020326587
DokumentID: 21/46236 - Mars 2021 - rapportering til Hovedutvalg bistand og omsorg om innflytting i Carpe Diem demenslandsby m.m.
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 09.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Marianne Maakestad

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS