Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020324984
DokumentID: 21/44633 - Om smittesporing og kapasitet
ArkivsakID: 21/2004 - Notater og svar på spørsmål til råd og utvalg
Journaldato: 09.03.2021
Brevdato: 09.03.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS