Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020323702
DokumentID: 21/43351 - Notat fra Virke til kommunene vedrørende tilskudd til lokalt næringsliv
ArkivsakID: 21/3386 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i Formannskapet 2021
Journaldato: 02.03.2021
Brevdato: 02.03.2021
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS