Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020323423
DokumentID: 21/43072 - Tilbakemelding på henvendelse vedrørende sak 031/21
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 02.03.2021
Brevdato: 02.03.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS