Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020322359
DokumentID: 21/42008 - Klage på avslag vedr. søknad om startlån og tilskudd
ArkivsakID: 21/3404 - Klage over vedtak om startlån og tilskudd
Journaldato: 12.03.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Cai Birger Nesset
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS