Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020320159
DokumentID: 21/39808 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/2867 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 11.03.2021
Journaldato: 26.02.2021
Brevdato: 26.02.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS