Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020318333
DokumentID: 21/37982 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/2783 - Eldrerådet - 02.03.2021
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 23.02.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS