Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020316995
DokumentID: 21/36644 - Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt - fastsettelse av planprogram med byplangrep
ArkivsakID: 19/20595 - Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt - planprogram med byplangrep
Journaldato: 22.04.2021
Brevdato: 22.04.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS