Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020316179
DokumentID: 21/35828 - Klage over avslag på søknad om kommunal bolig
ArkivsakID: 21/2816 - Behandling klage på avslag kommunal bolig
Journaldato: 26.03.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Andreas Lundiin
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS