Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020315036
DokumentID: 21/34685 - Klage over avslag på søknad om kommunal bolig
ArkivsakID: 21/2683 - Behandling av klage over avslag på kommunal bolig
Journaldato: 12.03.2021
Brevdato: 11.03.2021
Dokumentansvarlig: Andreas Lundiin
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS