Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020314797
DokumentID: 21/34446 - Mikromobilitet - erfaringer så langt
ArkivsakID: 19/6213 - Bysykkel/mikromobilitet i Bærum kommune
Journaldato: 08.03.2021
Brevdato: 08.03.2021
Dokumentansvarlig: Håvard Almeida Eriksson

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS