Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020314466
DokumentID: 21/34115 - Svar på spørsmål fra utvalgsleder Torbjørn Espelien (FRP) om forberedelser og tiltak iverksatt ved sykehjem ved starten av pandemien
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 23.02.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Eldrerådet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS