Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020313216
DokumentID: 21/32865 - Svar på spørsmål fra representanten Line Norman Jernæs (MDG) om pris på varer for innbyggere med behov for bistand til innkjøp av dagligvarer
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 24.02.2021
Brevdato: 23.02.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS