Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020307927
DokumentID: 21/27576 - Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser
ArkivsakID: 21/2261 - Styrehonorar i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser - oversikt
Journaldato: 03.03.2021
Brevdato: 22.02.2021
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl
ACOS Innsyn levert av ACOS AS