Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020307915
DokumentID: 21/27564 - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022- 2042
ArkivsakID: 20/22293 - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022 - 2042
Journaldato: 07.05.2021
Brevdato: 04.05.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS