Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020306420
DokumentID: 21/26069 - Klage på oppfyllelse av spesialundervisning for elev på 4. trinn ved Stabekk skole
ArkivsakID: 21/2126 - Klage på oppfyllelse av spesialundervisning for elev på 4. trinn ved Stabekk skole
Journaldato: 19.02.2021
Brevdato: 19.02.2021
Dokumentansvarlig: Anne Hege Rosenlund
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS