Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020305590
DokumentID: 21/25239 - Svar på spørsmål fra representanten Maria Barstad Sanner (H) om oppfølging av avvik
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 23.02.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Eldrerådet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS