Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020304935
DokumentID: 21/24584 - Svar på spørsmål fra representanten Mikkel Mørch Sollie (H) om fysisk aktivitet for beboere i omsorgsboliger og sykehjem
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 09.02.2021
Brevdato: 09.02.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS