Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020301892
DokumentID: 21/21541 - Tilleggsinformasjon - sak 041/20 - Status heltid-deltid
ArkivsakID: 20/24237 - Status heltid - deltid
Journaldato: 05.02.2021
Brevdato: 05.02.2021
Dokumentansvarlig: Gunvor Erdal

Sendt til

Utvalg for Samarbeid

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS