Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020298811
DokumentID: 21/18460 - Notat fra videomøtet 130121 om "Er valgordningen for ungdomsrådet i Bærum demokratisk nok?"
ArkivsakID: 21/1540 - Notat om Ungdomsrådet fra Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Stein Stugu (R)
Journaldato: 01.02.2021
Brevdato: 18.01.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

kmaartma@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS