Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020297522
DokumentID: 21/17171 - Oppnevning av arbeidsutvalg for å følge opp Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo og behandlingssentre
ArkivsakID: 21/1457 - Oppnevning av arbeidsutvalg for å følge opp Forvaltningsrevisjon - Bemanning i bo og behandlingssentre
Journaldato: 04.02.2021
Brevdato: 29.01.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan
ACOS Innsyn levert av ACOS AS