Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020296898
DokumentID: 21/16547 - Nansenløkka - Fornebu felt B9.4 - detaljregulering - 2. gangs behandling – tilleggsvedtak etter kulturminnevurdering
ArkivsakID: 18/726 - Nansenløkka - Fornebu felt B9.4 - detaljregulering
Journaldato: 28.01.2021
Brevdato: 28.01.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Planutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS