Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020296683
DokumentID: 21/16332 - Innspill fra styret i Oddenskogen barnehage ifm sak 015/21 Saksfremlegg til Klageutvalget - Oddenskogen barnehage - Klage over vedtak om trekk i tilskudd - indirekte støtte festetomt
ArkivsakID: 21/271 - Oddenskogen barnehage - Klage over vedtak om trekk i tilskudd - indirekte støtte festetomt
Journaldato: 28.01.2021
Brevdato: 28.01.2021
Dokumentansvarlig: Kirsti Aasbø Bjørnerheim

Avsender(e)

Styret i Oddenskogen barnehage

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS