Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020296630
DokumentID: 21/16279 - Notat vedr. avfallshåndtering ved avhending av plastdekke i barnehager sak 022-21 FSK
ArkivsakID: 20/26455 - Orienteringssak: Utfasing av plastdekke på utendørs lekearealer i barnehager
Journaldato: 22.02.2021
Brevdato: 22.02.2021
Dokumentansvarlig: Petter N Haug Sandbu

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS