Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020296389
DokumentID: 21/16038 - Uttalelse fra Viken til saken om funn av bunker på Nansenløkka. Bærum kommune - område 9.4 - Nansenløkka - bunker fra 2. verdenskrig - beskrivelse og vurdering av verneverdi
ArkivsakID: 18/726 - Nansenløkka - Fornebu felt B9.4 - detaljregulering
Journaldato: 28.01.2021
Brevdato: 28.01.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Avsender(e)

Viken fylkeskommune
ACOS Innsyn levert av ACOS AS