Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020295552
DokumentID: 21/15201 - Statsforvalteren har stadfestet vedtaket - Michelets vei 28 - bruksendring og fasadeendring - Klage over vedtak
ArkivsakID: 20/13490 - Michelets vei 28 - bruksendring og fasadeendring - Klage over vedtak
Journaldato: 29.01.2021
Brevdato: 22.01.2021
Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS