Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020295040
DokumentID: 21/14689 - Svar på spørsmål i forbindelse med finansreglementet - finansseminaret
ArkivsakID: 21/1219 - Svar på spørsmål i forbindelse finansreglementet - finansseminaret
Journaldato: 27.01.2021
Brevdato: 27.01.2021
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS