Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020295008
DokumentID: 21/14657 - Sluttrapport - Prosess og mandat for iverksettelse av ny organisasjonsform for brannvesenet i «nye» Asker kommune og Bærum komune - datert januar 2021
ArkivsakID: 21/1213 - Sluttrapport - Prosess og mandat for iverksettelse av ny organisasjonsform for brannvesenet i «nye» Asker kommune og Bærum komune - datert januar 2021
Journaldato: 26.01.2021
Brevdato: 26.01.2021
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Sverre Nesje Junker
ACOS Innsyn levert av ACOS AS