Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020294761
DokumentID: 21/14410 - BETALING FOR PRISLAGTE TJEENSTER - TRYGGHETSALARM
ArkivsakID: 21/1192 - BETALING FOR PRISLAGTE TJEENSTER - TRYGGHETSALARM
Journaldato: 26.01.2021
Brevdato: 22.01.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

tsoereid@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS