Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020292754
DokumentID: 21/12403 - Klageutvalgets årsrapport 2019 – oppfølging
ArkivsakID: 21/1013 - Klageutvalgets årsrapport 2019 – oppfølging
Journaldato: 28.01.2021
Brevdato: 28.01.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS