Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020291945
DokumentID: 21/11594 - Henvendelse fra kontrollutvalget vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt om effektivisering innen pleie og omsorg
ArkivsakID: 20/24785 - Henvendelse fra kontrollutvalget vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt
Journaldato: 25.11.2020
Brevdato: 25.11.2020
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS