Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020290791
DokumentID: 21/10440 - Spørsmål sendt inn i forkant av møtet
ArkivsakID: 20/26291 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 21.01.2021
Journaldato: 20.01.2021
Brevdato: 20.01.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS