Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020289462
DokumentID: 21/9111 - Høring - Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040
ArkivsakID: 20/19562 - Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
Høst 2020 - vår 2021
Journaldato: 03.02.2021
Brevdato: 27.01.2021
Dokumentansvarlig: Ingrid E. Glendrange
ACOS Innsyn levert av ACOS AS