Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020287279
DokumentID: 21/6928 - Svar på spørsmål fra Kjell Maartmann-Moe (AP) - vedrørende forslag til finansreglement
ArkivsakID: 21/571 - Svar på spørsmål fra Kjell Maartmann-Moe (AP) - vedrørende forslag til finansreglement
Journaldato: 20.01.2021
Brevdato: 19.01.2021
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS