Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020286162
DokumentID: 21/5811 - Referatsaker
ArkivsakID: 20/26438 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 20.01.2021
Journaldato: 14.01.2021
Brevdato: 14.01.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS