Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020285607
DokumentID: 21/5256 - Høring - utsatt frist - Tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Claude Monets alle
ArkivsakID: 20/25975 - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 11.01.2021
Journaldato: 13.01.2021
Brevdato: 13.01.2021
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier
ACOS Innsyn levert av ACOS AS