Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020284592
DokumentID: 21/4241 - Saksfremlegg til Klageutvalget - Tøffe barnehage - Klage over vedtak om trekk i tilskudd - indirekte støtte festetomt
ArkivsakID: 21/344 - Tøffe barnehage - Klage over vedtak om trekk i tilskudd - indirekte støtte festetomt
Journaldato: 21.01.2021
Brevdato: 21.01.2021
Dokumentansvarlig: Kirsti Aasbø Bjørnerheim
ACOS Innsyn levert av ACOS AS