Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020283544
DokumentID: 21/3193 - Svar på spørsmål fra Stein Stugu (Rødt) - vedrørende forslag til finansreglement
ArkivsakID: 21/238 - Svar på spørsmål fra Stein Stugu (Rødt Bærum) - vedrørende forslag til finansreglement
Journaldato: 13.01.2021
Brevdato: 13.01.2021
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS