Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020282542
DokumentID: 21/2191 - Svar på henvendelse fra representanten Halvdan Skard (Ap)
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 11.01.2021
Brevdato: 11.01.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Klageutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS