Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020279192
DokumentID: 20/279190 - Høring - utsatt frist - Tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Claude Monets alle
ArkivsakID: 18/31516 - Handlingsplan sykkel - Overordnet
Journaldato: 05.01.2021
Brevdato: 05.01.2021
Dokumentansvarlig: Håvard Almeida Eriksson
ACOS Innsyn levert av ACOS AS